SRM College
Latest News

Non Teaching Staff

Sr.No. Name Designation
1 Shri. Dipak S. Junghare Registrar
2 Shri. Hiralal C. Waghmare Superintendent
3 Shri. Krishnaprakash N. Kuralla Accountant
4 Ku. Vijayalaxmi D. Parchake Clerk
5 Ku. Vandana K. Sidam Clerk
6 Shri. Ramesh D. Thakare Watchman
7 Shri. Khimdeo K. Hingane Watchman
8 Shri. Sukhadeo N. Chaudhari Watchman
9 Shri. Dinkar R. Bankar Sweeper
10 Ku. Geeta T. Telang Peon
11 Shri. Ghanshyam J. Borkar Peon
12 Shri. Bhaskar W. Soor Driver
13 Shri. Omprakash S. Sathawane Gardner
14 Shri. Ritesh K. Khote Sweeper